זכות הבחירה החופשית של מסלולי הביטוח הפנסיוני

במאמר נציג את עיקרי התיקון בחוק קופות הגמל שנערך בסוף שנת 2005 הקובע כי כל עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור בכל עת קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי המעביד. על המעביד קיים איסור לאלץ את העובד לבחור בקופת גמל מסוימת.
זכות הבחירה החופשית של מסלולי הביטוח הפנסיוני
דף הבית >> מאמרים >> זכות הבחירה החופשית של מסלולי הביטוח הפנסיוני

כל עובד זכאי להצטרף לקרן פנסיה לפי בחירתו

חוק קופות הגמל (סעיף 20) קובע כי כל 'עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור בכל עת כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו. המעביד לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות,אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.' (מתוך חוק הפיקוח של שירותים פיננסיים קופות גמל התשס"ה - 2005 בחל מיום 10/11/2005). משמעות חוק זה הוא בבחינת מהפיכה, שכן אתה כעובד, זכותך לבחור את קופת הגמל שלך (קופת גמל = קופת גמל לתגמולים ופיצויים, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה) במקום העבודה הנוכחי או במקום העבודה החדש אליו הצטרפת לאחרונה.על המעביד שלך חלה החובה לקבל את בחירתך,  ואין הוא רשאי להתנות את תשלומיו בהפקדה בקופת גמל מסויימת או בקופת גמל מתוך רשימה ספציפית שהוא בחר. מעביד שלא יאפשר לך לפעול כאמור לעיל עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים.

רק העובד קובע את קרן הפנסיה ו/או קרן ההשתלמות שלו

עליך כעובד מוטלת האחריות לבחור בקופת הגמל המתאימה ביותר לצרכייך הנוכחיים והממקסמת ביותר את ערכם הכלכלי של הכספים המושקעים בביטוח הפנסיוני. על מנת להפוך החלטות מסוג זה לרציונאליות יותר תוכל להעזר בייעוץ פנסיוני או בסוכן פנסיוני לפי בחירתך.

 

ראוי לציין כי במידה והצטרפת למקום עבודה שחלים עליו הסכמים קיבוציים הקובעים את סוג קופת הגמל אליה יבוצעו ההפקדות (לדוגמא: הסכם קיבוצי הקובע כי ההפקדות לתגמולים ולפיצויים יופקדו אך ורק בקרן פנסיה מקיפה), יש באפשרותך לבחור את הגוף המנהל של קרן הפנסיה ואינך חייב להצטרף לברירת המחדל שתוצא לך על ידי המעסיק או על ידי הסוכן הפנסיוני של המעסיק.

 

בנוסף סעיף 20 ב קובי כי אם לפי ההסכם (צו הרחבה) נקבעה קופת גמל מסויימת, ואתה כעובד לא בחרת בקופת גמל אחרת (על אף שניתנה לך האפשרות לעשות כן), המעביד רשאי להפקיד את הסכונים באותה תקופה מסויימת שנקבעה בהסכם.

מאמרים בנושא זכות הבחירה החופשית של מסלולי הביטוח הפנסיוני

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

נשמח ליצור עמך קשר