פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקן מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק. המשמעות היא שמעסיקים שלא ביטוח את עובדיהם בביטוח פנסיוני כלשהו יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת ביטוח פנסיוני.
פנסיה חובה במשק
דף הבית >> מאמרים >> פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

ביום 1.1.08 נכנס לתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

צו זה שהינו בבחינת חוק לכל דבר ועניין מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק. המשמעות היא שמעסיקים שלא ביטוח את עובדיהם בביטוח פנסיוני כלשהו יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת ביטוח פנסיוני. במאמר נסקור בקצרה את החבות הנובעת מחוק זה, הן לעובד והן למעביד.

 

ביום ה-30.12.2007 חתם שר התמ'ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (צו הרחבה) אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 19.11.2007.

צו הרחבה וההסכם הקיבוצי יכנסו לתוקף החל מה-1.1.2008.

צו זה מטיל חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.

עיקרי הוראות הצו הינן כדלהלן:

 

תקופת המתנה להחלת הצו

 

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (ה-תשכ'ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

 

טבלת ההפקדות

החל מיום.... ואילך

הפקדות

מעביד

הפקדות עובד

הפקדות המעביד לפיצויים

סה'כ

1/1/2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1/1/2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1/1/2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1/1/2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1/1/2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1/1/2013

5%

5%

5%

15%

 

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני והמוצר הביטוחי

 

תקרת השכר המבוטח הינה השכר המוצע במשק.

העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.

על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה /ביטוח מנהלים מסוג קצבה בחר, ובתנאי שהסדר זה יכלול כיסוי למקרי נכות ומוות.

עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב על בחירתו מעל 60 ימים, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

מאמרים בנושא פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

נשמח ליצור עמך קשר