הגשת בקשה להלוואה מחברת ביטוח, קרן פנסיה וקרן השתלמות בעקבות משבר הקורונה

אחד המקורות המשתלמים ביותר לנטילת הלוואה ב"ימים כתיקונם" הן חשבונות ביטוח המנהלים, קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות שלנו.

אחד המקורות המשתלמים ביותר לנטילת הלוואה ב"ימים כתיקונם" הן חשבונות ביטוח המנהלים, קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות שלנו.
בימים האחרונים גוברת הדרישה לממש את הזכות לנטילת הלוואה בעקבות הנטל הכלכלי הצפוי ממשבר נגיף הקורונה ובחלק מהמקרים גם מהרצון שלא לבצע משיכה מקרן ההשתלמות עקב הירידות החדות בשווקים והצפייה של הלקוחות להתאוששות לאחר יציאה מהמשבר.

 


חשוב לציין שבעקבות הדרישה הגוברת לקבלת ההלוואות החליטו חלק מהחברות המנהלות שלא לאפשר
נטילת הלוואות עד להודעה חדשה וחשוב לבדוק באופן פרטני טרם הגשת הטפסים האם החברה מאפשרת את ההלוואה.

הסיבות לעצירת מתן הלוואות בחלק מהחברות /או להקטנת השיעור המרבי באחוזים האפשרי לקבלת הלוואה הן:

אז מה עלינו לעשות כדי לקבל הלוואה מקרן השתלמות,קרן פנסיה או ביטוח המנהלים שלנו?

1.    למלא טופס עקרוני לבקשה להלוואה של הגוף המוסדי הרלבנטי והמוצר הרלבנטי.
2.    לצרף לבקשה צילום תעודת הזהות של המבקש.
3.    לצרף לבקשה צילום המחאה של המבקש ו/או אישור על ניהול חשבון בנק.
4.    למלא טופס הוראת קבע עם פרטי החשבון הרלבנטי ממנו יבוצע החזר ההלוואה.
5.    לדאוג להעביר אישור על פתיחת ההרשאה בפועל בבנק בו מתנהל החשבון.
6.    לצרף 3 תלושי שכר אחרונים ו/או אישור על הכנסה שנתית מרו"ח של עמית עצמאי.
7.    העברת תדפיס חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים מתבקש על ידי חלק מהחברות.
8.    לדאוג שהטופס והוראת הקבע חתומה על ידי המבקש בכל המקומות הרלבנטיים.
9.    לשלוח את כל המסמכים הנ"ל באמצעות סוכן הביטוח או באמצעות העלאה לפורטל החברה.
10.    להמתין לאישור ההלוואה ולקבלת מסמכי ההלוואה לחתימה –ולהחזירם חתום לחברה.

מה הגובה המירבי של ההלוואה שנוכל לקבל?

שיעור ההלוואה המירבי נקבע באחוזים מסך כל הצבירה העומדת לרשותנו בתוכנית ומסטטוס הכספים
בהתייחס לשאלה האם הינם נזילים או לא נזילים למשיכה.
כאשר מדובר בכספים נזילים (הניתנים למשיכה ללא תשלום קנס בגין משיכה שאינה כדין) אזי השיעור המירבי
עמד עד לאחרונה בגובה של 80% וכיום מרבית הגופים בעקבות משבר הקורונה מאפשרים הלוואה בשיעור של
עד 50% מיתרת הכספים הנזילים.

חשוב לציין כי כספי פיצויים בביטוח מנהלים ובקרן פנסיה אינם נכללים בסכום הצבירה לחישוב  גובה ההלוואה המירבית.
בנוסף, חשוב לציין כי מרבית החברות מאפשרות נטילת הלוואה בסכום מינימלי העומד על 10,000- 30,000 ₪ בהתאם למדיניות הגוף המוסדי ובסכום מקסימלי העומד על 500,000 ש"ח.

מהן סוגי ההלוואות שנוכל לקחת?

קיימים עד 3 מסלולים שבהם נוכל לבחור בעת הגשת הבקשה להלוואה:

1.    הלוואה הנושאת ריבית קבועה הצמודה למדד- הלוואות אלו מקובלות בדרך כלל בביטוחי מנהלים ובקרנות פנסיה. הריבית הנהוגה בהלוואות אלו נעה בין 2.5% ועד 6% צמוד מדד וזאת בהתאם למדיניות הגוף המוסדי ולסוג המוצר ממנו מתבקשת ההלוואה.

2.    הלוואה בריבית פריים- הלוואה הנושאת ריבית נומינלית משתנה שבסיסה הוא ריבית הפריים המפורסמת מעת לעת על ידי בנק ישראל ובתוספת מרווח חיובי או שלילי שנקבע בהתאם למדיניות החברה ובהתאם למאפייני הסיכון של נוטל ההלוואה. נהוג כי התנאים הטובים ביותר המוענקים במסלול זה הן פריים בניכוי של 0.5% (P-0.5%) בהלוואה בגין כספים נזילים ופריים בתוספת של 0.25% (P+0.25%) בהלוואה בגין כספים לא נזילים.

3.    הלוואת גרייס/או הלוואת בלון- הלוואות בהן משלמים רק את גובה הריבית מבלי לשלם החזר הקרן של ההלוואה. בהלוואות מסוג בלון החברות מבקשות את תשלום הריבית או בתחילת ההלוואה, במהלכה או בסיומה של ההלוואה. הלוואת גרייס ניתן לשלם את הריבית למשך עד 12 חודשים כאשר לאחר מכן מתחיל התשלום גם בגין הקרן. מספר תשלומי ההחזר המבוקשים בהלוואות אלה נע בין 12 ל-84 תשלומים חודשיים.

חשוב לדעת שהלוואות מקרן ההשתלמות , מקרן הפנסיה ו/או מביטוח המנהלים מוענקות בשונה מהנהוג בבנקים
ללא תשלום עמלה בגין פתיחת תיק ו/או עריכת מסמכי ההלוואה.
 

מאמרים בנושא הגשת בקשה להלוואה מחברת ביטוח, קרן פנסיה וקרן השתלמות בעקבות משבר הקורונה

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

נשמח ליצור עמך קשר
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות