ביטוח הפניקס EXTRA לבתי מלאכה

מדוע לרכוש ביטוח עסק לבית מלאכה בהפניקס באמצעות חבילת הביטוח Extra?

חבילת הביטוח אקסטרא לבעלי מלאכה מאפשרת מתן מענה ייעודי לבתי מלאכה.
באמצעות רכישת ביטוח אקסטרא לבתי מלאכה של חברת הפניקס תהנו מפוליסת ביטוח מקיפה ביותר,
המאפשרת הגנה כלכלית מירבית באמצעות מגוון רחב של כיסויים לבחירתכם.
ביטוח בית המלאכה באמצעות הפניקס יעניק לבעל בית המלאכה, שקט נפשי כתוצאה ממענה כולל שתוכנית מעניקה לכלל צרכיו הביטוחיים.


מהם היתרונות של ביטוח בית מלאכה באמצעות תוכנית EXTRA  לבתי מלאכה?

הפוליסה מיועדת למגוון רחב של בתי מלאכה ומפעלי ייצור, ומקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בעל בית המלאכה/המפעל,
במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:
כיסוי למבנה בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).
הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

 • כיסוי על בסיס ערך כינון
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ 10%- מסכום ביטוח המבנה
 • שבר תאונתי שלשלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ 25,000₪- .
 • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
 • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות. 

כיסוי לתכולת בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע.


הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

 • כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה או עד 60 ימים בשנה לתקופות שיצהרו מראש ע"י המבוטח.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 10% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.
 • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ-20,000 ₪, הנמוך מביניהם.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ-25,000 ש"ח.
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ-10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך.
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • כיסוי בגין נזק לרכוש המבוטח, מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ-50,000 ₪
 • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות.
 • כיסוי למבנה בית המלאכה, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב מקרה תאונתי במקום המבוטח – עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולתקופה.
 • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח.
 • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים.
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולה בתוקף.
 • שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה.

אילו ביטוחים וכיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוכנית הביטוח EXTRA לבתי מלאכה?

 • "מחשבית" – כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • ביטוח אובדן רווחים במקרה של השבתת העסק עקב נזק
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי החנות ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר עקב תאונה.
 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירה מראש בעת עריכת הביטוח.
 • ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה
 • שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל 10%- הכלולים אוטומטית בפרק התכולה
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה

לחצו לקריאת מידע נוסף על ביטוח עסק.

הרחבת סייבר
כיום עסקים קטנים ובינוניים חשופים לאירועי סייבר רבים בעולם סיכונים שכזה חשוב להיות מכוסה מפני נזקים בלתי צפויים שכאלו.
בפני המבוטח קיימות שתי אופציות לרכישת הכיסוי בגין נזקי סייבר:
1 . נזק למבוטח + חבות בגין נזק לצד שלישי
2 . חבות בגין נזק לצד שלישי בלבד
הרחבה זו מעניקה כיסוי מפני:
פרצות אבטחה, הפרת פרטיות, סיכוני אבטחה, החדרת וירוס למחשב,איום סחיטה/כופר סייבר,
אובדן הכנסות בפועל שנגרם כתוצאה מנזקי פריצת המערכת,
נזקי מסד נתונים וכיסוי ביטוח עבור נזק שנגרם לצד שלישי, שינוי/הרס/אובדן מסד נתונים.
ההרחבה מיועדת לבתי מלאכה שמחזור פעילותם הינו עד 35,000,000 ₪ לשנה שפעילותם מתנהלת בישראל בלבד. 

מה עוד כדאי לדעת על ביטוח בית המלאכה באמצעות התוכנית?

הפוליסה מיועדת לבתי מלאכה ומפעלי ייצור בעלי סכום ביטוח מרבי של 20 מיליון ש"ח, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה.
ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור שסכום ביטוח התכולה בהם (כולל מלאי) בפרק אש הינו עד 10 מיליון ₪.
ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור המונים עד 30 עובדים סה"כ. דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון הינה חובה
הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד וכוללת כיסוי עבור מחסן צמוד (הממוקם באותה הכתובת).
פרמיית המינימום לפוליסה הינה 1800 ₪.

מוצרים נוספים

ביטוח חנות
ביטוח חנות מגן עליכם ועל מקור פרנסתכם מפני מגוון רחב של סיכונים ואסונות, ולכן כדאי מאוד שיהיה לכם אותו. אם אתם בעלי חנות או רשת חנויות, חשוב מאוד שתהיו מודעים לכך שאתם חשופים לסיכונים רבים: מצד אחד סיכונים הקשורים למבנה שבו החנות עצמה ממוקמת, ומצד שני סיכונים שעלולים לפגוע ב…
ביטוח עסק
ביטוח עסק נועד כדי לספק הגנה העסק מפני נזקים של רכוש וגוף העובדיםעסקים מכל סוג המקיימים את פעילותם במתחם משרדים, בחנויות או במפעלי ייצור ובתי מלאכה, מחזיקים רכוש רב בבית העסק. אך מעבר לרכוש שבבעלותם, העסקים גם מארחים לקוחות בעסק, ועלולים להיקלע למצבים רבים ומגוונים שמאיי…
ביטוח מפעלים בתעשייה
מפעלים בתעשייה וקווי ייצור תעשייתי, נדרשים לערוך ביטוח בהתאם לאופי הפעילותם העסקית.בעריכת ביטוח למפעל תעשייתי יש לתת תשומת לב פרטנית לצורך הייחודי של כל מפעל בהתאם לאופייה הייחודי של הפעילות התחומי המפעל,  חומרי הגלם, והמוצרים המוגמרים שמאוחסנים בשטח המפעל. …
ביטוח עסקים גדולים
רכישת פוליסה לביטוח עסק גדול או חידוש של ביטוח עסק גדול כרוכה באחריות רבה של בעלי המפעל או המנהלים הפועלים מטעמו עבור הארגון.במפעלים גדולים קיימת חשיבות רבה שפוליסת ביטוח העסק תופק בהתאם לגירסא המעודכנת ביותר בשוק הביטוח הישראלי.  רצוי לרכוש את הפוליסה לפי נוסח…
ביטוח אובדן רווחים
מהו ביטוח אובדן רווחים?איך נגן על העסק מפני אובדן רווחים או הכנסות העלול להיגרם כתוצאה מהפסקת פעילותו עקב נזקים למבנה ו/או לרכוש? ביטוח אובדן רווחים הינו ביטוח חיוני ביותר עבור כל בית עסק ומטרתו לכסות הפסדים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח במהלך תקופת שיקומו בעקבות …
ביטוח אחריות מוצר
ביטוח אחריות המוצר מגן על יצרן של מוצר בגין נזק שנגרם על ידי המוצרים שייצר לאחר שפסקו להיות בחזקתו. דיני אחריות המוצר חלים על אחריות שגובשה כאשר המוצרים חדלו להיות בחזקתו של היצרן ונחשפו לציבור ומכאן שהסיכונים הכרוכים במעשה השיווק של המוצר והנזק שאירע כתוצאה מחשיפה זו חלים ע…
ביטוח חבות מעבידים
אם אתם מעסיקים עובדים אז כדאי לכם לדעת על החשיבות הרבה של עריכת ביטוח חבות מעבידיםבמדינת ישראל מתרחשות עשרות אלפי תאונות מידי שנה בהם מעורבים עובדים אם במהלך העבודה ואם בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה. בחלק מהתאונות נפגעים העובדים בצורה משמעותית. תאונות עבודה מוגדרות …
ביטוח צד ג לעסק
ביטוח צד שלישי לעסק, או ביטוח צד ג לעסק, מעניק לכם הגנה ושקט נפשי.הרבה בעלי עסקים חשופים לתביעות פוטנציאליות שעלולים להגיש נגדם בעקבות פעילותם העסקית. מספיק תביעה אחת כזו כדי לגרור אתכם להוצאות כבדות לצורך הגנה עצמית בבתי המשפט, ואם תאלצו לשלם פיצויים – ייתכן ואתם עלולים…
ביטוח משרד
בעלי עסקים רבים מנהלים משרדיםקיימים משרדי עורכי דין, רואי חשבון, חברות דגיטל, מעצבים גרפים, יועצים למיניהם ועוד. אם גם אתם מנהלים את העסק שלכם מהמשרד, חשוב שיהיה לכם ביטוח משרדים.https://youtu.be/5N0KhodkLlIמה כולל ביטוח משרד?ביטוח משרד הוא אחד ממוצרי ה…
ביטוח עסק קטן
אתם דואגים לכלכלת העובדים ומשפחותיהם, התנהלות מול משקיעים ולקוחות, וכמובן גם לכך שתישאר לכם משכורת. תחושת הדאגה, החשש מפני כישלון וצבירת החובות, עלולה לגרום לך לוותר על ביטוח לעסק קטן, אך אם אתם רוצים שקט נפשי והגנה מפני סיכונים בעתיד – כדאי שיהיה לכם ביטוח כזה.ביטוח עסק…

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ