כיצד מחושב מקדם המרה בקרן הפנסיה?

מקדם המרה לקצבה הוא אחד מן הגורמים הקובעים את גובה הקצבה החודשית שלכם עם הגעה לגיל פרישה. חשוב להבין מהו וכיצד הוא נקבע – כדי שתוכלו לדעת למה לצפות בעת הגיעכם לגיל הפרישה

החל משנת 2008 – ולעצמאים החל מ-2017 – ישנה חובת הפקדה לקרן פנסיה. עם זאת, גם ללא ההכרח החוקי, סביר שרובנו ככולנו חושבים ומהרהרים מה יהיה איתנו לעת זקנה. אנו עובדים קשה, חוסכים ומשקיעים כדי להבטיח שנוכל לחיות בכבוד בשנותינו המאוחרות – וכן כדי לדאוג ליקירינו. אך מלבד גובה הסכום אותו הפקדנו לאורך השנים בקופת החסכון, ישנם מספר פרמטרים המשפיעים על גובה הקצבה אותה נקבל לאחר מועד הפרישה.
הגורמים המוכרים לנו הם אחוז התשואה בקרן, או דמי הניהול המשולמים למנהל הקרן. אך בנוסף לאלו, חשוב לתת את הדעת ל "מקדם ההמרה לקצבה". 

בפועל, מדובר בפרמטר די פשוט להבנה ולחישוב – אך עם השפעה מכרעת על אופי הקצבה החודשית לה תהיו זכאים. על כן, רצוי להבין את אופן חישובו ומשמעותו, כדי שתוכלו לקבל את ההחלטות הנכונות לכם ולמשפחתכם לגבי קרן הפנסיה שלכם.

מהו מקדם המרה לקצבה?

בפשטות, מקדם ההמרה לקצבה הוא מספר, באמצעותו מחושב גובה הקצבה החודשית לקרן הפנסיה. 
לוקחים את גובה יתרת החסכון שהצטבר בקופת הפנסיה ומחלקים אותה במקדם – וכך מתקבל הסכום אותו המבוטח יקבל מקרן הפנסיה  בכל חודש ולמשך כל ימי חיו.

לדוגמה: בקרן פנסיה בה נצטברו מיליון ש"ח, עם מקדם המרה של 200 – המבוטח יהיה זכאי לקצבה חודשית של 5000 ש"ח (עפ"י החישוב 1,000,000 / 200(.
אותו "מספר" הוא, כפי שאתם מבינים, בעל משמעות מכרעת שכן ככל שהמקדם שלנו נמוך יותר כך גובה הקצבה שנקבל מקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר.

מקדם ההמרה מגלם עבור קרן הפנסיה  את צפי החודשים הצפויים לחייו של הפנסיונר, מגיל הפרישה. כך, הסכום החודשי המתקבל אמור לשקף ולהתאים לתוחלת החיים הצפויה  של הפנסיונר  ובהתחשב בריבית התעריפית הגלומה בניהול יתרת החסכון בקרן.

חשוב לדעת כי מקדם ההמרה בקרן הפנסיה מחושב רק בעת הגעה לגיל הפרישה. 
לעומת זאת, ראוי לציין שעד שנת 2012, במוצרי ביטוח מנהלים הציעו חברות הביטוח "מקדם המרה מובטח" וקבוע. המקדם בפוליסות המנהלים נקבע מראש בעת רכישת הפוליסה ונותר קבוע ללא יכולת של חברת הביטוח לשנותו במהלך תקופת החסכון. עם זאת, החל משנת 2013 מנגנון זה אינו קיים יותר לפי דרישת משרד האוצר, וחברות הביטוח מציעות בביטוחי מנהלים רק מקדם המרה שאינו מובטח – והוא נקבע עם ההגעה לגיל הפריש או עם הגעתו של המבוטח לגיל 60.

כיצד מקדם ההמרה מחושב?

ישנם מספר פרמטרים המשפיעים על גובה מקדם ההמרה:

  • גיל המבוטח בעת פרישה לגמלאות.
  • מין המבוטח.
  • מצבו המשפחתי של המבוטח בעת פרישה.
  • תוחלת החיים הצפויה.
  • ריבית תחשיבית, המבוססת על קביעת משרד האוצר.
  • מסלול הקצבה (מספר הקצבאות אותן מעוניין המבוטח לקבל).

תוחלת החיים הינו פקטור חשוב – והעלייה בתוחלת החיים לאורך השנים הובילה להגדלת המקדם.
כך לדוגמה, בשנות ה-80 היה מקדם ההמרה לגבר באזור ה-140 , בעוד כיום הוא לרוב בסביבות ה-200. כאמור, מקדם ההמרה מחושב עם הגעה לפרישה, ונעשה בהתאם לתוחלת החיים ולחישובים אקטוארים המעודכנים באותה העת. כמו כן, במידה ותוחלת החיים תתגלה כגבוהה מהמצופה – מקדם ההמרה עשוי להשתנות, גם לאחר התחלת קבלת הקצבה.

מין המבוטח משפיע על גובה מקדם ההמרה לקצבה, מכיוון שתוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של גברים. 
על כן, לנשים מקדם ההמרה גבוה יותר. אי לכך ובהתאם לזאת, הקצבה של אשה לעולם תהיה נמוכה יותר מזו של גבר באותו הגיל בעת הגשת הבקשה לקבלת פנסיה .

מסלול הקצבה, אותו בוחר המבוטח בעת פרישה, גם הוא משפיע. המסלול הנפוץ ביותר הוא של 240 קצבאות, אך ישנם גם מסלולים של 100, 300 או 360 קצבאות וכן מסלולים נוספים. 
ככלל, מספר תשלומים גדול יותר, דינו מקדם המרה גבוה יותר (ועל כן קצבה חודשית נמוכה יותר) – ולהיפך. כמובן, למסלולי הקצבאות השונים משמעויות נוספות, מלבד גובה מקדם ההמרה, ומומלץ לשקול את התנאים הנוספים בכל מסלול.

שיעורי הגדלה:
בנוסף לפרמטרים המצוינים לעיל, בחלק מפוליסות הביטוח נוסף למקדם ההמרה גם מושג המתואר כ"שיעור הגדלה". שיעור ההגדלה הוא אחוז קבוע מראש, המצוין בתנאי הפוליסה, אשר מגדיל את מקדם ההמרה בהתאם למספר השנים שחולפות משנה מסוימת (גם היא נקבעת מראש בתנאי הפוליסה) ועד לתחילת קבלת הקצבה.
לדוגמה: אשה אשר פרשה לגמלאות בגיל 64, לה נקבע מקדם המרה 215 ושיעור הגדלה של 0.11%.
היא הצטרפה לקרן הפנסיה בגיל 44 – כך ששיעור ההגדלה מחושב על משך של 20 שנה.
בהתאם, מקדם ההמרה לקצבה שלה יגדל מ-215 ל-217.2 (תוספת של 0.11*20).

בעת בדיקה של תנאי הפוליסה שלכם, חשוב לשים לב אם קיים שיעור הגדלה ומה גובהו. ככל ששיעור ההגדלה נמוך יותר, וכלל שההפרש בין השנה הקובעת לשנת הפרישה קטן יותר – כך הקצבה תהיה גבוהה יותר.

לסיכום, מקדם המרה לקצבה בקרן הפנסיה הוא פרמטר חשוב, המשפיע על גובה הקצבה החודשית לה תהיו זכאים עם פרישתכם לגמלאות. כעת, כאשר הינכם מבינים יותר מה משמעותו, כיצד הוא מחושב ואילו גורמים משפיעים עליו – תוכלו לתכנן את מועד הפרישה שלכם בהתאם.

מוצרים נוספים

פוליסת הביטוח הפנסיוני מסוג תגמולים לעצמאים מעניקה אפשרות לבעלי הכנסה הנובעת מעסק עצמאי להפקיד לחיסכון וליהנות מהטבות מס משמעותיות בגין אותן הפקדות.במסגרת התוכנית תגמולים לעצמאים העצמאי רוכש אפשרות לקבלת קצבה חודשית לכל ימי חייו.גובה הקצבה נגזר מסכום הצביר…
ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני בעל יתרונות רבים. גם אם אתם צעירים ונראה לכם שהפנסיה עוד רחוקה מכם שנות אור, חשוב להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם, באמצעות מוצרי חיסכון ארוכי טווח. המוצר המוכר ביותר בתחום הוא קרן פנסיה, אבל קיימות גם אלטרנטיבות נוספות לחיסכון לקראת גיל פריש…
קרן פנסיה מקיפה
החוסכים באמצעות קרן הפנסיה המקיפה נהנים גם מחיסכון פנסיוני וגם ממרכיב ביטוחי המגן עליהם במקרה של נכות ואובדן כושר עבודה. מה עוד כדאי לדעת על מוצר אטרקטיבי זה?קרן פנסיה מקיפה – מהי?בשוק הפנסיוני היום ניתן למצוא מוצרים אטרקטיביים לחיסכון, ביניהם קרן הפנסיה המ…
גם אם אתם חוסכים את כספכם בחיסכון פנסיוני, מומלץ מאוד שתהיה לכם גם מטריה ביטוחית, כדי שבעת הצורך תהיו באמת מכוסים.במאמר זה נסביר מדוע היא כל כך חשובה, מהן יתרונותיה במקרה של אובדן כושר עבודה, ואילו הרחבות ניתן להוסיף לפרקי היסוד של הפוליסה.מהי מטריה ביטוחית ולמי היא …
קרן פנסיה כללית
שכירים ועצמאים המעוניינים לחסוך ולצבור כמה שיותר כספים לפנסיה, יכולים לעשות זאת באמצעות קרנות הפנסיה השונות, לרבות אמצעות קרן פנסיה כללית. מה ההבדל בינה לבין הקרן המקיפה? על כך במאמר שלפניכם.ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כלליתבקרן פנסיה כללית החוסכים יכולים …
המונח קופת גמל כולל בתוכו מגוון אפיקי חיסכון והשקעה לטווח קצר, בינוני וארוך. יתרונות המיסוי הופכות אותם לאטרקטיביים במיוחד, הן לשכירים והן לעצמאים.חיסכון לפנסיה באופן פרטי לא נחשבת כיום להמלצה אלא לחיסכון חיוני לכל אדם – ויפה שעה אחת קודם. האפשרויות לחיסכון פנס…
פוליסה מאחדת
מרבית חברות הביטוח העמידו בשנים האחרונות לרשות הלקוחות את האפשרות לרכז צבירות חיסכון פנסיוני בפוליסה אחת.מהי פוליסה מאחדת צבירות חיסכון?מדובר בפוליסת ביטוח במעמד קופת גמל המאפשרת איחוד של צבירות חיסכון ממוצרים פנסיוניים שונים.הפוליסה הינה במעמד קופת גמל&nbs…
פרשתם מעבודה ויש ברשותכם סכום כסף גדול ? אפשרות מעניינת תהיה להמיר את הסכום הגדול שקיבלת להכנסה חודשית קבועה לכל החיים ו/או לתקופת זמן לפי בחירתכם.כל מה שעליכם לעשות הוא להפקיד את הסכום באופן  חד פעמי ולמשוך הכנסה חודשית לאורך זמן.הכנסה חודשית/משיכה לשיעורין&nbs…
קרן פנסיה
מה זו בכלל קרן פנסיה?קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון או תוכנית חיסכון ארוכת טווח, שמטרתה היא לצבור כספים לאורך זמן, עד שתגיעו לגיל הפרישה. יתרונה בכך שהיא נותנת לחוסך הכנסה חודשית קבועה לאחר פרישתו ולמשך כל חייו. מעבר לכך, לקרן פנסיה היא גם רכיב ביטוחי, הנועד להבן בכם לא…
ייעוץ פרישה
כיצד ניתן להבין אם הסכום שצברתם לפנסיה מספיק? אם לא, מה ניתן לעשות בנושא? ובעצם, מה זה בכלל "מספיק"? על שאלות אלו, בגדול, מנסים לענות בשירות ייעוץ פרישה.עם חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים ולעצמאים, יחד עם העלייה בפופולריות של אמצעי חסכון נוספים – המונח "ייעוץ פרישה" נהיה רלוו…

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ