קופות גמל ישלחו 800 מיליון ש"ח לבעלי חשבונות קטנים 

בשנת 2016 הוציאה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון תקנות שאפשרו לבעלי חשבונות  לא פעילים בקופות הגמל עם יתרה בחשבון של עד 8000 ₪ למשוך את כספם בפטור מלא ממס.

בשנת 2016 הוציאה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון תקנות שאפשרו לבעלי חשבונות לא פעילים בקופות הגמל עם יתרה בחשבון של עד 8000 ₪ למשוך את כספם בפטור מלא ממס.

מעט מאוד עמיתים משכו את כספם ובעצם אותן התקנות יושמו בפועל באופן חלקי ביותר.


הוטלה הנחייה על הגופים המנהלים את קופות הגמל לשלוח מכתב לכל בעלי החשבונות שבו נכתב:


הנדון: משיכת כספים  בפטור ממס מחשבון קטן הקיים בבעלותך
"אגף שוק ההון במשרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 31.12.2015 לא עלתה על 8,000 ₪ למשוך את כספו בפטור מלא ממס . 
מבדיקה שביצענו, בבעלותך חשבון/חשבונות קטן/קטנים המנוהל/המנוהלים בחברתנו בהתאם לפירוט הבא:
מספר חשבון יתרת הכספים (תגמולים ופיצויים) נכון ליום 31.12.2015"      

מה עליך לעשות כדי למשוך את הכספים?.....

הופיעו ההנחיות למשיכה וכל חברה גם פרסמה אותה באתר האינטרנט שלה. בנוסף הוספה ההערה הבאה: "במידה ולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים מחשבונך/מחשבונותיך בקופת הגמל, החל מיום 1.1.2016 נגבים מחשבונך בקופה/מסך חשבונותיך בקופה דמי ניהול בסכום קבוע של 72 ₪ לשנה (שהם 6 ₪ לחודש)".


המהלך הנ"ל לא הצליח ואי לכך ובהתאם לזאת הגבירה רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון את מאמציה לנקות את החשבונות הלא פעילים בעלי היתרה הנמוכה המכבידים על הגופים המוסדיים והעבירה הנחיות לגופים למשלוח המחאות באופן יזום לעמיתים- תחילה ההמחאות נשלחו רק למחזיקים חשבונות בסכומים של עד 1350 ש"ח.


נשלחו 250 אלף המחאות כאלו בשנת 2018 ו-2019 ובעקבותיהם נפדו עד כה רק 50 מיליון שקלים מתוך 800 מיליון. 


על מנת להמשיך בניקיון של החשבונות הקטנים הוציאה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון 
הנחיה לגופים המוסדיים שכספים מחשבונות קטנים  שלא נמשכו באופן יזום על ידי הלקוחות 
תוציא החברה המחאות ללקוחות בהתאם להנחיות הבאות:
1)    לגבי חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 6,500 ש"ח נכון ליום 30 באפריל 2020 - המחאה תשלח עד ליום 17 במאי 2020; 
2)    לגבי חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 5,000 ש"ח נכון ליום 31 ביולי 2020, ולמעט חשבונות קטנים שנשלחה לגביהם המחאה כאמור בפסקה (1) - המחאה תשלח עד ליום 16 באוגוסט 2020; 
3)    לגבי חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 3,500 ש"ח נכון ליום 30 באוקטובר 2020 ולמעט חשבונות קטנים שנשלחה לגביהם המחאה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) - המחאה תשלח עד ליום 15 בנובמבר 2020.
4)    לגבי חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 2,000 ש"ח נכון ליום 31 בינואר 2021 ולמעט חשבונות קטנים שנשלחה לגביהם המחאה כאמור בפסקאות (1) עד (3) - המחאה תשלח עד ליום 15 בפברואר 2021.
5)    
לגבי חשבונות קטנים שלא נשלחה לגביהם המחאה נכון ליום 2 במאי 2021 כאמור בפסקאות (1) עד (4) - המחאה תשלח עד ליום 20 במאי 2021.
 

מאמרים בנושא קופות גמל ישלחו 800 מיליון ש"ח לבעלי חשבונות קטנים 

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

נשמח ליצור עמך קשר
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות