ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר

ביטוח אחריות מקצועית לחברות הייטק משולב ביטוח אחריות המוצר הינו מוצר ייעודי שמטרתו לספק הגנה לחברות הייטק. גם שירותי ייעוץ והדרכה הקשורים למוצרי התוכנה יכללו בכיסוי הביטוחי המוענק על ידי פוליסה זו.
ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר
דף הבית >> ביטוח אחריות מקצועית - הגנה כלכלית לבעלי מקצוע • עדיפים >> ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר

ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצר מורכב מ-2 חלקים עיקריים: ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות (חבות)המוצר. הביטוח מתייחס לחברה המפתחת תוכנה באופן ייעודי למזמין עבודה וגם לזו שפיתחה תוכנות מדף.
 

 

ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצר מורכב מ-2 חלקים עיקריים:

 

ביטוח אחריות מקצועית 

המעניק כיסוי לחבותה של החברה המבוטחת בגין כל מעשה של מחדל, טעות או השמטה שנעשו במהלך העבודה השוטפת על פיתוח המוצר או בכשל שהתבטא באי אספקה של השירותים המצופים מפעילות המוצר.
בפעילותה השוטפת של חברת הייטק ניתן לטעון לרשלנות מקצועית במספר היבטים:

 

ביטוח אחריות מקצועית הייטק יכסה את כל ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול התביעות שעילתן כלולה בפוליסה לרבות גם הרחבות למקרים של דיבה, השמצה ולשון הרע, הפרת זכויות יוצרים והפרות של קניין רוחני למעט פטנטים רשומים, אי יושר של עובדי המבוטח, אובדן מסמכים ומדיה מגנטית, חריגה מסמכות בתום לב.
אנו ממליצים לדאוג להרחבת משווקים בפוליסה ולתקופת גילוי מאוחרת שבין  6 ל-12 חודשים.
תשומת ליבכם שהפוליסה אינה מגבילה לשלבי המוצר המוגמר אלא כוללת גם את שלבי הפיתוח.
אנו ממליצים על הוספת כיסוי ביטוחי בפוליסה של "המבוטח או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה".
קיימות פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הייטק וביטוח חבות המוצר שבהן הכיסוי מוגדר בנוסח מורחב ומקיף כך שמעשה שלא כדין, לרבות הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של דרישה סטטוטורית והפרה לא מכוונת בתום לב של התחייבות חוזית תכוסה במסגרת הפוליסה.

 

ביטוח אחריות המוצר 

מעניק כיסוי לחבותה של החברה בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב וכתוצאה משימוש במוצר. 
השילוב בין 2 המוצרים בפוליסה אחת מעניק מטריית הגנה מושמת שבה קיימת הגנה הן לנזק כלכלי טהור והן לנזקי גוף ורכוש שנגרמו עקב וכתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה.

 

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

מאמרים בנושא ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.
נשמח ליצור עמך קשר