ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

ייתכנו מקרים בהם לא הכול עובד לפי התכנית והאדריכל מבצע טעות בתכנון - דבר שעלול לסכן אותו בהגשת תביעה מצד הלקוח. לכן, חובה על אדריכלים לערוך ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

אדריכלים רבים עובדים על פרויקטים גדולים ומורכבים בהם מוטלת עליהם אחריות גדולה ביותר להצלחת הפרויקט וסיומו בזמן בהתאם לסיכום שנערך עם מזמין העבודה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם לא הכול עובד לפי התכנית והאדריכל מבצע טעות בתכנון - דבר שעלול לסכן אותו בהגשת תביעה מצד הלקוח. לכן, חובה על אדריכלים לערוך ביטוח אחריות מקצועית.

 

מדוע אדריכלים זקוקים לביטוח?

על אדריכלים מוטלת עליו אחריות רבה בעבודות התכנון. לעתים כתוצאה מעומס ולחץ בעבודה מתרחשים טעויות ו/או השמטות של פרטים שהיה צורך להתייחס אליהם. גם אדריכלים העובדים שנים רבות במקצוע ונחשבים למומחים בתחומם עלולים לבצע טעות בתום לב. לדוגמה, ייתכנו מקרים שבהם בוצע תכנון לא נכון של בניין או חלק ממנו, שגיאה בחישוב ההוצאות או החומרים הדרושים לבנייה, ייעוץ שגוי ללקוח כתוצאה מחוסר ידיעה ועוד. שגיאות אלה עלולות לגרום לנזק ממשי בבנייה עצמה, לסכנות לגוף או לרכוש או לעיכוב בהשלמת הפרויקט שעלול לגרום לעלויות נוספות ללקוח. במקרה של תביעה של הלקוח כנגד האדריכל, ובהעדר הביטוח המקצועי המתאים, עלול האדריכל למצוא את עצמו מתמודד עם הוצאות בגין ניהול ההליך המשפטי ותשלום פיצויים גבוהים במיוחד, דבר המעמיד בסכנה את העסק שלו ויכול להוביל אף לפשיטת רגל.

 

מה ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים מכסה?

ביטוח אחריות מקצועית הינו חיוני על מנת לעמוד בהוצאות הכרוכות בניהול הגנה משפטית הנובעת מתביעת נזיקין בגין נזק שנגרם לצד שלישי עקב רשלנות, טעות, או מחדל הנעשה על ידי האדריכל, בתום לב במסגרת עיסוקו. הביטוח יכסה את לא רק את עלויות המשפט אלא גם את הפיצויים שיידרשו לתשלום בדין הנזקים עליהם מדובר. מומלץ לשים לב לקיומן של הרחבות המשפרות את הכיסוי הביטוחי.

 

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה?

בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ניתן להוסיף הרחבות רבות המעניקות הגנות נוספות למבוטחים. כמו לדוגמה:

מה עוד מומלץ לדעת?

יש להתייחס לנושא קיומם של סכומי השתתפות עצמית משמעותיים שאותם האדריכל יצטרך לשלם מכיסו בעת טיפול בתביעה כנגדו. בנוסף, הביטוח יכסה אך ורק נזקים שנעשו במסגרת התחום הטריטוריאלי המוגדר בפוליסת הביטוח במידה והאדריכל עובד בחו"ל  ניתן במסגרת ההרחבות השונות להגדיר גם כיסוי מחוץ לגבולות הטריטוריאליים של ישראל . 

 

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

מאמרים בנושא ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.
נשמח ליצור עמך קשר