ביטוח לעצמאים - ביטוח תגמולים לעצמאים | סוכנות עדיפים

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

ביטוח תגמולים לעצמאים

 

ביטוח תגמולים לעצמאים - מהן הסיבות לרכישת ביטוח חיים המשלב חסכון פנסיוני?

ביטוח תגמולים לעצמאיים היא תוכנית ביטוח המשלבת חסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה מוות ואפשרות להוספת ביטוח נוסף למקרה של אובדן כושר עבודה. התכנית מוכרת ומאושרת ברשויות המס כקופת גמל ומאפשרת לעצמאיים ואו לשכירים שמעבידם אינו מפקיד עבורם לפנסיה לקבל את כל הטבות המס הנזקפים לעמיתים המפקידים בקופות הגמל בהתאם למגבלות ולתקרותההפקדה המופיעות בחוק. 

 
ברכישה משולבת ניתן לתת פתרון לשתי בעיות באותה פוליסת ביטוח:

 

  בעיה ראשונה הינה הבטחת הקיום הכלכלי של השפחה בעת פטירה של המפרנס - לשם

     כך  נרכוש ביטוח חיים למקרה מוות שיספק הכנסה חלופית לאלה שהיו תלויים בהכנסתו

     מעבודה של הנפטר.

  בעיה שניה הינה הבטחת הכנסתו של המבוטח בהגיעו לגיל פרישה מעבודה. ברכישת

     ביטוח חיים המשלב חסכון נקבע כי סכום הביטוח ישולם למוטבים במקרה של פטירה

     ולחילופין במקרה של פרישה או סוף תקופת הביטוח שנקבעה מראש בעת עריכת

     הפוליסה. תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח או למוטבים במקרה פטירת המבוטח בטרם

     הגיע הפוליסה לסוף התקופה או בהגיע המבוטח לסיום תקופת הביטוח בדרך של תשלום

     חד פעמי או כקבלת קצבה חודשית.

 

כיצד מחשבים את סכום הביטוח שיגיע לי ומה יקרה אם אפסיק לשלם את הפרמיות?

 

סכום הביטוח כפי שנרשם בפוליסה הינו הערך העתידי האמור להצטבר בפוליסה והוא מחושב בהתאם לגובה ההפקדה, מספר ההפקדות הצפוי וריבית חזויה בהתאם למקדם שנבחר בחברה לצורך החישוב.

המבוטח מתחייב לתשלומי פרמיה קבועה, הנקובה בפוליסה, מידי חודש בחודשו לכל אורך חיי הפוליסה.

עם הפסקת תשלומי הפרמיה השוטפים, תחשב חברת הביטוח את ערך הפדיון ליום זה. ערך הפדיון מחושב על פי הפרמיות ששולמו, תקופת התשלום - בהתאם לטבלה המצורפת מראש לתנאים הכלליים של הפוליסה והרווחים או ההפסדים שנצברו בפוליסה.

ניתן לבחור להפקיד את הכספים למטרת חסכון כקופת גמל ולמטרת חסכון כקופת ביטוח שאינה פועלת על פי תקנות קופות הגמל. ניתן ואף רצוי להוסיף ביטוח נוסף מסוג שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן כושר העבודה תוך הבטחת הסכום הסופי לתשלום בתכנית זו. 

מוצרים מובילים ומאמרים
03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות