ביטוח ניסויים קליניים

פוליסת ביטוח ניסויים קליניים נדרשת כיום כחובה רגולטורית בהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

פוליסת ביטוח ניסויים קליניים נדרשת כיום כחובה רגולטורית בהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

יש לערוך ביטוח בגין כל ניסוי קליני המאושר על-ידי ועדת הלסינקי. 

פוליסת ביטוח לניסויים קליניים מספקת הגנה כלכלית במקרה של תביעת נזיקין מצד המשתתפים בניסוי או מכל גורם אחר הנחשב כצד שלישי לניסוי.

 

הפוליסה לביטוח ניסוי קליני מעניקה הגנה לתביעות שיוגשו כנגד היזם/החוקר ו/או בית החולים ו/או הצוותים הפועלים מטעם בית החולים בו מתנהל הניסוי ו/או כנגד הקרן למחקרים רפואיים בגין תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי וכן נסיינים המשתתפים במסגרת הניסוי הקליני בקשר לניסוי המבוטח.

 

נכון להיום אין חקיקה מוסדרת בתחום ביטוח אחריות מקצועית רפואית לניסוי קליני אך ישנה התייחסות חוקית לגביו בתקנות של משרד הבריאות בתקנות בריאות העם לגבי ניסויים רפואיים בבני אדם ונוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם (2006). 
ניתן לרכוש בישראל ביטוח לניסוי קליני המתבסס על בסיס יום האירוע או על בסיס יום הגשת התביעה וכולל תקופת דיווח מוארכת בכפוף לחוק ההתיישנות בישראל. 

 

הדרישות הרגולטוריות למוסד רפואי בו מתקיים ניסוי הוא כי ייערך ביטוח לניסוי קליני בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- 3,000,000$ למקרה ותקופת הביטוח. ניתן לערוך ביטוח לניסוי קליני עבור שנה אחת בלבד או ביטוח עבור כל תקופת הניסוי הפוליסה תכלול כיסוי הוצאות חבות במקרה של תביעת נזיקין של משתתף/ים בניסוי או של צד שלישי וכיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.

 

פוליסת הביטוח לניסויים קליניים מיועדת לחברות תרופות, למוסדות אקדמיים ולכל חברה או גוף המצוי בשלב פיתוח מוצר (שימו לב גם לביטוח אחריות מוצר), או מכשיר שייעודם הוא שימוש על בני אדם. 

 

 זקוקים למידע נוסף בנוגע לביטוח ניסויים קליניים? צרו אתנו קשר בכל עת, ונשמח להעניק לכם ייעוץ אישי.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

מאמרים בנושא ביטוח ניסויים קליניים

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.
נשמח ליצור עמך קשר
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות