כיצד לבחור קרן פנסיה מקיפה??

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

בחירת קרן פנסיה מקיפה

 

מטרתו של כל עמית הבוחר בקרן פנסיה כמסלול הביטוחי הפנסיוני המועדף עליו, היא להצטרף לקרן פנסיה שתספק לו הגנה מקסימלית במקרה של נכות ולבני משפחתו עת פטירתו. בנוסף, שהקרן תשלם לו את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר ולמשפחתו את פנסיית השארים הטובה ביותר, כל זאת בהתאם לצרכיו האישיים וסדר העדיפות שלו. בכדי להגשים מטרה זו עליו לכלול בחשבון מספר גורמים העשויים להשפיע על יכולתה או אי יכולתה של קרן הפנסיה לעמוד בהתחייבויותיה כלפיו ולענות על ציפיותיו.

 
להלן הפרמטרים החשובים שרצוי לבחון בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה ובהשוואה בין אלטרנטיבות שונות: 
 
  התשואה על ההשקעות יכולתו של מנהל ההשקעות בקרן הפנסיה להניב תשואות גבוהות
     ביחס למנהלי השקעות אחרים תביא להגדלת יתרת החיסכון  הצבורה שלך וכפועל יוצא
     מכך תגדיל את פנסיית הזקנה שתשולם לך מגיל הפרישה למשך כל ימי חייך.
  החשיפה לסיכון / מדד שארפ מדד שארפ הינו המדד המקובל ביותר לבחינת יעילות
     התשואות ביחס לסיכון והוא מחושב על ידי חלוקת התשואה בסטיית התקן.ככל שהמדד
     גבוה יותר כך ביצועיה של הקרן טובים יותר. למעשה, מבטא המדד גם את רמת הבטחון
     ורמת הסיכון לאורך זמן.
  הגוף העומד מאחורי קרן הפנסיה קיימת חשיבות לגוף העומד מאחורי קרן הפנסיה
     (מיהם הבעלים של חברת הניהול), כדאי לבדוק האם מדובר בגוף בעל מוניטין חיובי לאורך
     זמן, בעל איתנו ויציבות פיננסית, ותק בניהול קרן פנסיה, הישגים בניהול השקעות ובמתן
     שירות איכותי ללקוחותיו.
  תקנון קרן הפנסיה יש לבחון נקודות עיקריות בתקנון קרן הפנסיה ולהשוותם לקרן פנסיה
     בניהול של גופים שונים.
 
הסעיפים המרכזיים הנבחנים בתקנוני קרנות פנסיה הינם:
  • קיזוזים / אי קיזוזים מול גורמים אחרים המשלמים קצבת נכות (למשל משרד הבטחון, המוסד   לביטוח לאומי ודומים להם).
  • מסלולי פנסיה לבחירת המבוטח.
  • 'הסדרי ריסק' אוטומטיים.
  • אופן חישוב 'שכר קובע לפנסיית נכות ולפנסיית שארים'.
  • שיעורי הפרשה לעצמאים.
  • קיזוז / אי קיזוז הכנסה נוספת בעת קבלת קצבת הנכות.
  • שחרור מתשלומים במקרה שקרן הפנסיה משלמת או במקרה שגורמים אחרים משלמים וכו'.

 

  מבנה דמוגרפי של מבוטחי קרן הפנסיה ותמהיל הלקוחות בקרן המבנה הדמוגרפי
     של אוכלוסיית קרן הפנסיה עשוי להשפיע על התנהגות מקרי המוות והנכות בה.
     כאשר ישנם מקרי מוות ונכות רבים יותר מהצפוי, עודף התשלומים משפיע בכיוון של
     הקטנת הצבירה לפנסיה ולהיפך. התשואה הדמוגרפית מבטאת את הרכב האוכלוסייה
     המבוטחת בקרן. משנת 2006 מחייב האוצר את קרנות הפנסיה לפרסם את התשואה
     הדמוגרפית יחד עם התשואה הפיננסית. אחת הדרכים לשפר את התשואה הדמוגרפית
     בקרן הפנסיה היא לבקש מכל מצטרף למלא הצהרת בריאות ובכך לקבוע מדיניות
     קבלת איכותית יותר של מבוטחים לקרן הפנסיה.
 
  הגנה על מבוטחי הקרן באמצעות רכישת ביטוח משנה אירועי טרור המוניים, תאונות
     רבות נפגעים וכו' עלולים ליצור מחסור כספי בקרן הפנסיה על מנת לממן בעתיד את
     התשלומים למשפחות עמיתי הקרן שנפגעו.כתוצאה מכך שאר מבוטחי הקרן יאלצו
     לממן תשלום זה מתוך כספי החסכון הפנסיוני שלהם. רכישת ביטוח משנה (ביטוח
     מיוחד שרוכשת הנהלת הקרן על מנת לתת פתרון למצבי קטסטרופה) יכולה למנוע
     פגיעה בחסכונות ושומרת על התשואה הדמוגרפית של קרן הפנסיה. יש לבדוק באילו
     מקרים נכנס ביטוח המשנה לתוקף ומי מממן אותו- חברת הניהול או המבוטח.
 
  שירות ותפעול יש לברר עם נציג קרן הפנסיה או הסוכן הפנסיוני האם קיימת היערכות
     מתאימה בתחומי מחשוב והתפעול של  קרן הפנסיה, מהי זמינות המידע- האם ניתן
     לשלוף אינפורמציה מהאינטרנט, האם קיימים סימולטורים זמינים לטובת בחינת שינוי
     מסלולים, ולסיכום, האם  השירות מקצועי ומהיר לסוכן, למבוטח ולמעסיק.
 
  מדיניות החיתום של קרן הפנסיה יש לבדוק מהי  מדיניות קבלת מועמדים חדשים
     לקרן - האם יש צורך למלא הצהרת בריאות מלאה / חלקית. באילו מקרים ניתן להצטרף
     ללא מילוי שאלון הצהרת בריאות? ככלל, ככל שההצטרפות לקרן הפנסיה קשה יותר
     וגוררת מילוי הצהרות בריאות מלאות כך הדבר מסנן מצטרפים שאינם בריאים ומיטיב
     עם שאר העמיתים בקרן.
 
  עלויות הביטוח למקרה מוות ונכות יש לבחון לאחר בחירת מסלול ביטוח בקרן את
     יתרת החסכון הצפויה בסוף תקופה, את שיעור פנסיית הנכות המתקבלת ושיעור פנסיית
     השארים. קרנות פנסיה שונות מתמחרות את עלות הביטוחים באופן שונה ולכן כדאי
     לבצע השוואת מסלולים בין 2-3 קרנות פנסיה נבחרות.   
 
  
03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות