השוואה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה מקיפה

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

השוואה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה מקיפה

 

השוואה בין ביטוח מנהלים במסלול קצבה לקרן פנסיה מקיפה

 
מימד ההשוואה
ביטוח מנהלים קצבתי
קרן פנסיה
מרכיבי הביטוח
ישנה גמישות בבחירת מרכיבי הביטוח בתכנית. קיימת התחייבות לרכישת סכום מינימלי של ביטוח ריסק למקרה פטירה. ניתן לרכוש ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה מתוך ההפרשה לתגמולים או בנוסף להפרשה.
לא קיימת גמישות בבחירת מרכיבי הביטוח אלא רק במינון של כל מרכיב בהתאם למסלולים הנמכרים במסגרת הקרן כאשר המסלולים השכיחים הינם:
מסלול רגיל, מוטה פנסית זקנה, מוטה פנסיית נכות, מוטה פנסיית שארים.
עלויות רכישת מרכיבי הביטוח
עלות גבוהה ביחס לקרן הפנסיה עקב רכישת ביטוח פרטנית לכל מצטרף בודד, עלות הסיכון מתמחרת סיכוני מלחמה, היעדר קיזוז תשלומים מביטוח לאומי ונפגעי פעולות איבה
עלות נמוכה עקב רכישת ביטוח קולקטיבי עבור העמיתים בקרן. בפנסיית הנכות שיעור הפנסיה עלול להיות נמוך מ-75% מהשכר המבוטח, אין הגדרה מקצועית, יש קיזוזים מביטוח לאומי ונפגעי פעולות איבה.
הכיסוי למקרה של נכות
ניתן לרכוש כיסוי מקצועי, כיסוי ביטוחי למקרה של נכות חלקית והקדמת תשלום.
לא ניתן לרכוש כיסוי מקצועי, כיסוי למקרה של נכות חלקית והקדמת תשלום.
מדיניות השקעה
100% מכספי המבוטחים מושקעים בתוכניות משתתפות ברווחים. ברירת המחדל = עד 20% במניות ושאר הכספים מושקעים באגרות חוב סולדיות ובפקדונות למיניהם.
30% מכספי העמיתים מושקעים באגרות חוב של מדינת ישראל צמודות מדד הנושאות ריבית של 4.8%. שאר הכספים מושקעים בשוק החופשי במדיניות השקעה סולידית.
גמישות מדיניות ההשקעה
מרבית חברות הביטוח מציעות מסלולים רבים ומגוונים להשקעת כספי החסכון הנצברים בפוליסה, לדוגמה: מסלול מוטה מניות, מסלול מוטה מט'ח, מסלול פקדונות שקליים וכו'. ב-3 השנים האחרונות המבוטחים שבחרו במסלול המנייתי ובמסלולים נוספים נשאו תשואות עדיפות על פני המסלול הסטנדרטי ועל פני התשואות שהושגו בקרנות הפנסיה.
למרות ש-30% מהכספים מושקעים באגרות חוב ייעודיות של מדינת ישראל הנושאות ריבית גבוהה, ייתכנו מצבים בהם הריבית בשוק החופשי תהיה אף גבוהה מהאג'ח הממשלתי. כמו-כן, ידוע שבחירה במסלול מוטה מניות מניבה תשואה גבוהה בטווח הארוך מהבחירה במסלול הסולידי.
עלויות דמי ניהול
גבוהות מקרן הפנסיה- נהוג מסלול הוצאות יורד עם שנות החברות בתוכנית מ-8% הוצאות ל-3% הוצאות מהפרמיה המשולמת (בממוצע כ-5%לאורך תקופת הביטוח). דמי הניהול השנתיים מהצבירה עומדים על  1.4% או פחות בהתאם לתוכנית המוצעת.
עלויות נמוכות- 6% מהפרמיה המשולמת , כאשר מתוכם אף נרכשים הכיסויים הביטוחיים. דמי הניהול מהצבירה השנתית עומדים על 0.5%.
בהנחה של תשואות שוות בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה אזי קרן הפנסיה תגיע לצבירה גבוהה יותר עקב שיעור דמי הניהול הנמוכים מתוכנית ביטוח המנהלים.
מקדמי הקצבה
מקדמי קצבה מובטחים- המבוטח יכול לדעת בדיוק כמה פנסיה יקבל בהנחה שיעמדו לרשותו X שקלים במועד הפרישה בהתאם לשיטת החישוב המפורטת בפוליסה ואינה ניתנת לשינוי בעתיד.
אין הבטחה של מקדמי קצבה- קרן הפנסיה צריכה לעמוד במצב של איזון אקטוארי ולכן במצב של התארכות תוחלת החיים הממוצעת הקרן רשאית להרע את מקדמי הקצבה ולפגוע בזכויות העמיתים כך שקצבתם העתידית תקטן.
הבטחת תשלום הקצבה
קיימת הבטחת תשלום הקצבה לאחר פטירת הפנסיונר ל-240 תשלומים למוטבים או ליורשים החוקיים.
לא קיימת כל הבטחת תשלום בברירת המחדל של קרן הפנסיה , קיימות קרנות שמאפשרות מסלולים של הבטחת עד 180 תשלומים.
המשמעות במקרה זה- עמית שחסך 1,000,000 ש'ח ונפטר חודשים ספורים לאחר תחילת קבלת הקצבה החודשית ואין לו ילדים עד גיל 21 או אלמנה (נניח שאשתו נפטרה לפניו) כל כספיו ישארו בקרן הפנסיה ויתחלקו בין שאר החברים בקרן.
קביעת מוטבים
המבוטח יכול לקבוע מוטבים כראות עיניו.
אין שליטה למבוטח בנושא זה- השארים ואופן תגמולם נקבע בהתאם לתקנון הקרן.
כיסוי ביטוחי למקרה של מלחמה
קיים ומבוטח
בדרך כלל אין כיסוי למקרה מלחמה ופעולות איבה והעמיתים נושאים בהפסד, כלומר מקרה מלחמה או מקרי מוות רבים כתוצאה מפעולות איבה עלולים לפגוע בצורה דרמטית בזכויות העמיתים.
קבלת מקצועות מסוכנים
כל מקצוע מתומחר בהתאם לרמת הסיכון שלו. ידרשו תוספות פרמיה למקצועות צווארון כחול או מקצועות שמוגדרים כמסוכנים.
אין תוספות תשלום למקצועות מסוכנים- שאר העמיתים מספסדים את בעלי המקצועות המסוכנים.
מדיניות קבלה בהתאם למצב רפואי
חיתום פרטני- כל מועמד נבחנת קבלתו בהתאם למצב הרפואי שלו. במידה וקיימת בעיה רפואית כלשהי ידרשו תוספות של פרמיה על מנת לממן את הסיכון או שיתכנו החרגות למצב רפואי קיים
חיתום בעת תביעה- כולם מתקבלים אך קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים למקרים של תביעה עקב מצב רפואי שהיה קיים טרם ההצטרפות לקרן. אין תוספות פרמיה למבוטחים שאינם בריאים , כמו-כן, אין הבחנה בין מי שמעשן ומי שאינו מעשן.
חלוקת עודף אקטוארי לעמיתים
עודפים הנובעים מהפרש בין תחזית התביעות למקרה פטירה ונכות לניסיון התביעות בפועל ייצרו רווח לחברת הביטוח ובעלי המניות של החברה, והפוך (במקרה של הפסד).
עודפים הנובעים מהפרשים בין צפי התביעות לניסיון התביעות בפועל וכן עודפים הנובעים מפדיונות יוחזרו לעמיתים החברים בקרן ויגרמו לעליית התשואה בקרן. במקרים של הפסדים יישאו חברי הקרן בהפסד שייצור הקטנה של התשואות עבור העמיתים.
קנסות פדיון
אין קנסות פדיון ובחלק מהפוליסות קיימים מנגנוני בונוס לקבלת תגמול נוסף בהתאם לותק המבוטח בפוליסה.
בפדיון קיים קנס של 0.25% לכל שנה של ותק. משמע- ככל שאתה ותיק יותר כך הקנס יהיה גדול יותר. לדוגמה, 10 שנות חברות =2.5% קנס פדיון= הרבה כסף.
היבטי מיסוי בהפקדה
זיכוי של 35%עד תקרה
זיכוי של 35% עד תקרה
 
  
03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות