פוליסת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים בתנאי שפי איילון

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים בתנאי שפי איילון

 

בסוף שנת 2005 התקשרה סוכנות הביטוח שפי למקצועות ההנדסה והאדריכלות בע'מ בבעלות של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בע'מ עם חברת הביטוח איילון לצורך בנייתה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משופרת עבור חברי הארגון. הפוליסה שנבנתה על ידי הארגון וחברת הביטוח איילון ומשווקת החל מראשית שנת 2006 מכילה הרחבות ותוספות רבות לפוליסת ביטוח האחריות המקצועית. חלק מההטבות הינן ייחודיות ואינן קיימות בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית מקבילות המשווקות על ידי שאר חברות הביטוח בישראל.

במאמר זה אציג את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית בתנאי שפי של איילון חברה לביטוח, אציג את ההרחבות, התוספות וההטבות הייחודיות בפוליסה זו.

 

  הסדר ניהול תביעות לגבי תביעות מתחת להשתתפות העצמית בפוליסה בשיתוף עם משרד

     עורכי דין המתמחה בתחום - כל תביעה תועבר למשרד עוה'ד. המשרד יבצע הערכת סיכון

     לתביעה. במידה ויוערך כי גובה הסיכון בתביעה הינו נמוך מגובה ההשתתפות העצמית של

     המבוטח. התביעה תטופל על ידי משרד עוה'ד מבלי להעבירה לטיפול חברת הביטוח.

     חברי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים ייהנו מסבסוד (מרבית שכ'ט עוה'ד ישולם

     על ידי איילון ושפי). חלקו של המבוטח בתשלום שכ'ט עוה'ד יעמוד על 250$ בתוספת מע'מ.

     במידה והתביעה תגיע לטיפול בפני ביהמ'ש, יהיה עוה'ד זכאי בנוסף ל-250$ הנ'ל גם 

     ליתרת שכ'ט שתיקבע לזכותו ע'י ביהמ'ש וזאת מתוך סכום ההוצאות שיתקבל, מן הצד

     שכנגד, על פי החלטת השופט. מבוטחים שסכום ההשתתפות העצמית שלהם בפוליסה

     גבוה מ- 40,000 ₪ יהיו פטורים מתשלום שכ'ט כלשהו ומלוא שכר טרחת עוה'ד ישולם על

     ידי 'שפי' לחברי הארגון.

  כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר סיום הפעילות במקצוע (Run Off)  בעלות מופחתת.

  ביטוח למקרה של אובדן מסמכים במלוא גבול האחריות בפוליסה.

  הוצאות דיבה,שם רע והשמצה כלולות בפוליסה.

  הוצאות בגין מרמה ואי יושר עובדי המבוטח כלולות בפוליסה.

  הגנה בהליכים פליליים עד לסך של 100,000 דולר למקרה ו-200,000 דולר לכל תקופת

     הביטוח.

  תקופת גילוי מוארכת של 6 חודשים כלולה בפוליסה.

  השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 50% במקרה של תשלום הוצאות בלבד ללא

     תשלום פיצוי בפועל.

  כיסוי ביטוחי ל'שותפים נכנסים' ו - 'שותפים יוצאים'.

  המשך כיסוי במקרה של פטירת המבוטח ביחס לתביעות שיוגשו כנגד היורשים.

  

03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות