מוצרים בתחום ביטוח חיים

 
ביטוח חיים למקרה מוות
ביטוח החיים למקרה מוות מציע פתרון לשאלת הקיום הכלכלי של המשפחה במקרה פטירה של המפרנס. הפתרון הינו בסכום חד פעמי שישולם למוטבים במקרה מותו של המבוטח.
 

ביטוח למקרה נכות מתאונה/ נכות מקצועית

ביטוח למקרה של נכות מתאונה או נכות מקצועית מספק מענה כלכלי להוצאות חד פעמיות הכרוכות במעבר של אדם בריא לחלוטין לתפקוד כנכה. ביטוח זה משמש כביטוח נוסף לביטוח החיים. ומומלץ לרכוש ביטוח זה כרובד נוסף לביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

 

ביטוח למקרה מוות מתאונה 

פתרון ביטוחי נוסף הקובע כי סכום ביטוח נוסף ישולם למוטבים במקרה מותו של המבוטח עקב תאונה.
 

ביטוח הכנסה למשפחה 

בסוג ביטוח זה מציעה חברת הביטוח פיצוי חודשי למוטבים בסכומים שנקבעו על ידי המבוטח בעשותו את הביטוח. הפיצוי החודשי ישולם למוטבים מיום אירוע הפטירה ועד תום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה. סכום הביטוח ישולם בתשלומים חודשיים.
 

ביטוח אובדן כושר עבודה 

ביטוח זה הינו הביטוח החשוב ביותר להישרדותו הכלכלית של הפרט ומשפחתו במקרים בהם נבצר ממנו היכולת לעבוד וזאת עקב שינוי במצבו הרפואי המונע ממנו את היכולת להמשיך ולבצע את עבודתו. 
03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות