סוגים והגדרות של ביטוח אובדן כושר עבודה

לחצו לקבלת הצעת מחיר

03-9222912

סוגים והגדרות של ביטוח אובדן כושר עבודה

 
הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה הינו הביטוח החשוב ביותר להישרדותו הכלכלית של הפרט ומשפחתו במקרים בהם נבצר ממנו היכולת לעבוד וזאת עקב שינוי במצבו הרפואי המונע ממנו את היכולת להמשיך ולבצע את עבודתו.
ישנן מספר הגדרות למקרה של 'אובדן כושר עבודה', כאשר ההגדרות שבפוליסה הן אלו שיקבעו את זכאותו של המבוטח לקבל פיצוי מלא או חלקי. אעמוד בקצרה על ההגדרות השונות ומשמעותן בעת התביעה:

 

  הגדרת אי כושר עבודה מוחלט: מצב בו כתוצאה ממחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח,

     בשיעור של 75%, הכושר להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק כמפורט בהצעה

     לביטוח, עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר

     אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו וזאת למשך תקופה העולה על שלושה

     או שישה חודשים כפי שנרשם בפוליסה. הגדרת מצב זו מחייבת את הנפגע להגיע

     למצב כללי קשה עד כדי עמידה בכל ההגדרות המזכות כאשר ההערכה הרפואית

     חייבת להיות לשביעות רצון חברת הביטוח.

  הגדרת אי כושר עבודה חלקי: הכרה בזכאותו של המבוטח לקבלת פיצוי חודשי גם

     במצב בו נפגע כושר עבודתו באופן חלקי מ- 25% ומעלה. התשלום במקרה זה נעשה

     באופן יחסי לאיבוד כושר העבודה וכאשר נכותו פגעה ביכולתו מעל ל- 75% משולם

     הפיצוי המלא. הפרמיה לביטוח זה יקרה במקצת מהביטוח בהגדרה מס' 1.

  הגדרת אי כושר עבודה עיסוקי: נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע

     בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח כתוצאה ממצב בריאותי

     לקוי של המבוטח הנגרם עקב מחלה או תאונה.

03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות